Har OSA:n gjort jobbet med att öka den psykiska hälsan?

I förrgår när jag lyssnade på nyheterna var det ett annat virus än corona som plötsligt var tillbaka. Det som gör så många människor sjuka med sjukskrivningstider på månader, ibland år och i värsta fall en aldrig fullt återställd arbetsförmåga när du väl drabbats av det. Som också ger väldigt olika och udda symptom och som ofta kommer som en blixt från en klar himmel eftersom kroppen själv hjälper till att dölja symptomen. Dock stänger vi inte länder på grund av det eftersom det tack och lov inte smittar! Vad det heter? STRESS!! Och inte vilken stress som helst, utan NEGATIV STRESS, sådan stress som gör oss sjuka. 

Jag trodde det hade blivit bättre på arbetsplatserna eftersom föreskrifterna om Organisatorisk och Social arbetsmiljö har verkat i flera år nu. Ingen har heller visat något seriöst intresse för vår produkt Energitanken® som är ett verktyg för att bland annat förebygga stressjukdomar, stoppa energidränage och generellt sett säkerställa höga energinivåer hos medarbetare och chefer. Så jag trodde inte det behövdes… 

Igår kom Försäkringskassans socialförsäkringsrapport 2020:8 som berättar något annat! Därav nyheternas ändrade fokus. Här hittar ni den i sin helhet https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e12b777c-e98a-488d-998f-501e621f4714/socialforsakringsrapport-2020-8.pdf?MOD=AJPERES&CVID= och det är ingen rolig läsning. Men vi kan alla bidra till att ändra detta! ”Målsättningen med rapporten är att resultaten ska bidra till ökad kunskap kring psykisk ohälsa i samhället som helhet samt specifikt bidra till arbetet med att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet.” Så läs den, och låt oss gå till massivt motangrepp. Kan vi kämpa tillsammans mot corona kan vi också ta oss an den negativa stressen!

Vad berättar rapporten?

Den definierar många begrepp som vi alla svänger oss med. ”Psykisk hälsa är ett tillstånd av välbefinnande där individen är medveten om sin egen förmåga, kan hantera livets normala påfrestningar, kan utföra ett produktivt och fruktbart arbete, och kan bidra till samhället.” Jag drar då slutsatsen att med 4,3 miljoner människor mellan 20 och 69 år som alla är sysselsatta på arbetsmarknaden så har 3,65 miljoner (85% av dem) psykisk hälsa. 

De resterande 15% lider då av psykisk ohälsa och det är skrämmande nog hela 645 000 personer. Tänk att må så här: ”Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och brukar avse mild till måttlig depression, ångesttillstånd samt stressreaktioner, vilka ofta orsakas av yttre händelser och omständigheter. …I synnerhet varaktig och upprepad exponering för negativ arbetsrelaterad stress har visat sig ha negativa effekter på den psykiska hälsan.” Hur mycket har den psykiska ohälsan ökat då? Det ser olika ut för män och kvinnor och andelen orsakad av ”Psykiska sjukdomar och syndrom” av det totala antalet sjukfall på mer än 60 dagar har för män ökat från ca 18% 1986-1991 till ca 33% 2017-2019 (+15%). Motsvarande siffra för kvinnor är ca 13% 1986-1991 till ca 45% 2017-2019 (+32%). Galet!

Vad som också sägs i rapporten är att det är många som faktiskt lider av psykisk ohälsa som inte är sjukskrivna för det. Vi bara fortsätter gå till jobbet och mår lite mer dåligt för varje dag, presterar sämre och sämre tills det en dag inte går mer. ”Om förekomsten av psykisk ohälsa i arbetsföra åldrar i Sverige ligger någonstans mellan 15 och 20 procent betyder att det finns stora grupper på arbetsmarknaden som lever och arbetar med psykisk ohälsa. Enligt OECD upplever också 69 procent av dem som lider av psykisk ohälsa att det påverkar deras prestationer på arbetet …det finns också starka ekonomiska skäl att aktivt förebygga psykisk ohälsa för både samhället som helhet som för näringslivet.” Rapporten konstaterar alltså det som vi alla vet. Det kostar skjortan att inte ha pigga, energifyllda medarbetare och chefer som sprider arbetsglädje omkring sig! Det här är precis det som vi tagit fasta på när vi utvecklat Energitanken®. Förebyggande och stärkande för alla individer på arbetsplatsen. Medarbetare som chefer. Medan tid är. Det sparar både kostnader och lidande för precis alla. För alla drabbas när någon blir sjuk. Alla i omgivningen inklusive chefen och inte minst familjen. Så kanske är det inte smittsamt, men det ger stora ringar på vattnet… Så är då Energitanken onödig? Finns det verkligen inte något behov av den? De som provat den säger så här:

Vad säger rapporten mer?  

Nedan har jag plockat ut några partier som jag tycker är extra intressanta och som är synnerligen relevanta för näringslivet som de facto tillhandahåller de arbetsplatser vi jobbar på. Och att INTE ha ett arbete är den största riskkällan till psykisk ohälsa, det bör vi komma ihåg! 

”En stor del av sjukfrånvaron kan kopplas till arbetsrelaterad stress och den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse har ökat över tid. Att förhållanden på arbetsplatsen har stor betydelse för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser har ett starkt och ökande forskningsstöd.” 

”Stress, ängslan, oro och ångest har liksom sömnbesvären också ökat över tid i befolkningen som helhet.Både sömnbesvär och arbetsrelaterad psykisk anspänning ökar markant risken för långvarig sjukfrånvaro hos den svenska arbetskraften. Att dålig social och organisatorisk arbetsmiljö orsakar sömnbesvär har också konstaterats i en stor systematisk litteraturöversikt.” 

”Ett ytterligare skäl till att arbetsförhållanden och arbetsmiljö lyfts fram är att sådana förhållanden är möjliga att påverka, och det är på arbetsplatsen som anpassningar och åtgärder kan genomföras för att undvika sjukfrånvaro eller utträde från arbetslivet i förtid. Bättre organisatoriska och sociala arbetsförhållanden är långsiktiga investeringar med ett flertal positiva effekter utöver förbättrad hälsa och arbetsförmåga. Att detta är en strategisk ledningsfråga tydliggjordes av Arbetsmiljöverket 2015. Detta arbete behöver utvecklas ytterligare på svensk arbetsmarknad med ett mer proaktivt förhållningssätt.”

Det är just här i proaktiviteten som vår Energitanken kommer in. När vi ”uppfann den” var det just för att få en proaktivitet genom handlingsinriktade sparringsamtal på jobbet som hjälper individerna att komma till rätta med det som suger deras energi. Genom detta förebygger vi inte bara sjukdomar utan skapar också bättre resultat i varje individs insatser. Och bra resultat i insaterna, vad skapar det? Jo bättre självförtroende, högre nöjdhetsgrad och mer energi! Så det är verkligen ett win-win-win (för samhälle-företag-individ)! Vad händer om vi lyckas med det preventiva arbetet?

”Ett mer proaktivt förhållningssätt inriktat på preventiva åtgärder har flera fördelar. Hälso- och sjukvårdens resurser kan då inriktas på att i första hand hjälpa dem med svårare psykisk ohälsa som inte i första hand är arbetsrelaterad. Detsamma gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen där ökade resurser kan satsas på grupper som står längre från arbetsmarknaden. Prevention är också att föredra, eftersom arbetslivsinriktade interventioner för återgång i arbete för sjukskrivna i psykiatriska diagnoser har visat svaga resultat. Arbetsgivarens engagemang är dock en konstaterad framgångsfaktor för återgång i arbete, vilket också tydliggör arbetets och arbetsplatsens betydelse för hälsa och arbetsförmåga.” 

Så arbetsgivarnas möjligheter att påverka ses som stora och viktiga. Samtidigt vet jag av egen erfarenhet att det inte alltid är så enkelt att ha koll på alla och allas hälsa som chef. Det är ju inte heller säkert att jag som chef mår bra, även om det förväntas att jag gör det. Chefer är ju faktiskt helt vanliga människor men med ännu högre förväntningar och krav på sig. Vilket, som vi vet, kan skapa psykisk ohälsa. Trots allt är det för att göra kunderna nöjda som vi är på arbetsplatsen överhuvudtaget och det tar givetvis mycket fokus.

Sist men inte minst är det här siffror som är baserade på ”det gamla normala”. Vad händer nu i ”det nya normala”?? Hur kommer sjukskrivningstal beroende på psykisk ohälsa påverkas av corona och dess effekter med distansering och kraftfullt påverkande livshändelser för så många människor? Ja vem vet, och mitt i det lever vi här och nu. Låt oss se hur vi tillsammans kan påverka de framtida siffrorna!

Stärk dig med Styrketanken!

Boken som ingår i Styrketanken-paketet

Styrketanken är vår senaste produkt och jag är så glad och stolt över den. Ett helt digitalt produktpaket som hjälper dig som vill något annat än det du gör just nu. Den består av vår ProScan-enkät, som sedan ger din personliga Styrkerapport och som du själv kan jobba med utifrån en återkopplingsfilm som också ingår. Det gör att du kan jobba helt i egen takt och fokusera och reflektera över dina styrkor och dina beteenden utan påverkan från någon annan. Eftersom hela PDP-systemet bygger på att vi alla är unika och bra på vårt eget sätt och att vi bara behöver vara i rätt miljö för att kunna använda våra naturliga styrkor blir du garanterat stärkt (det är ju en styrketank!) och ser dig själv som den starka och kunniga person du är. Att få till filmen på svenska (den finns för övrigt även i en version för dig som trivs där du är men vill kunna använda dina styrkor ännu bättre på jobbet) har tagit mycket tid och kraft för mig. Så många detaljer! Men nu är den klar och jag är riktigt nöjd!

Och vad ska du sedan ha boken till då? Jo, i boken som jag skrev när jag var jobbcoach , hittar du pepp och tips kring hur du kan tänka och praktiskt göra, när du ska bestämma dig för vad du “ska bli när du blir stor”. Vad du ska använda dina styrkor och ditt härliga naturliga beteende till! Det är ett evigt dilemma, för stor verkar i alla fall jag aldrig bli. Det finns ju så mycket spännande att ägna sig åt! Hur som helst så har jag jobbat som chef, rekryterare, jobbcoach och inte minst har jag massor av bra verktyg för pepp och sparring från min psykosyntesutbildning. Psykosyntes är en inriktning inom psykologin som fokuserar på det friska hos alla människor och hur allas potential ska kunna komma till sin rätt. Jag skulle säga att det är en livsstil som präglar hela mig, hela tiden, så självklart finns tips som kommer från denna härliga psykologiska inriktning med i boken.

Hela syftet med boken, och faktiskt med hela paketet, är att du ska bli din egen bästa jobbcoach och från idé till anställning kunna ta alla steg på egen hand. Både teoretiskt och praktiskt. Mycket peppande text och många övningar finns i den. Och eftersom den är digital kan du skriva ut vad du vill. Ja, jag är riktigt nöjd med det här paketet och nu vill verkligen att det ska spridas och göra nytta! Jag hoppas du gillar det!

Den nya tiden!

Nu var det länge sedan jag skrev något i bloggen. Och oj vad mycket som har hänt sedan sist! Coronan kom till Sverige precis när vi deltagit på Personal & Chef-mässan och äntligen haft vår första frukostföreläsning. Egentligen var det när vi hade den föreläsningen den 12/3, med 10 avhopp dagen innan, som jag förstod vad som var på väg att hända.

Sedan dess har mycket hänt och nu tycker jag nästan att det låter sent med mars… Vi tappade så klart fart och fotfäste, vi som alla andra. Men ur kaos föds nya idéer och tankar och nu driver jag Sparringpartner själv, med Peter som underleverantör och det känns också roligt. Mycket tack vare att Peter och jag ändå jobbar tight ihop och också driver Kärlekstanken® tillsammans. Med det har vi nu glädjande nog också hjälp av Sara Sjölund som är den som tar bilder, sköter de sociala medierna och tillsammans med oss skapar en liten community runt det som är så viktigt här i världen, nämligen kärleken till varandra. Gemenskap och kärlek, det har coronan verkligen gjort oss uppmärksamma på vikten av. Kärlekstanken hittar du mer om på www.kärlekstanken.se, så framledes skriver jag nog inte mer om den produkten här. 

Sparringpartner, det är annat det, även om vi även här drivs av viljan att alla människor ska få vara sitt bästa arbetsjag, för att kunna leverera sitt bästa resultat till sin arbetsgivare och därmed må ännu bättre. Coronans påverkan på samhället har bidragit till nya ideer och lösningar också på Sparringpartner. Vi har bland annat skapat

Energitanken®- distans, för nu om någonsin är det många som behöver någon att lufta sina tankar och funderingar kring både nuet och framtiden och hur arbetet ska fungera framöver.

Styrketanken® – digital, ett paket där nyarbetslösa med hjälp av en enkät (som ger en Personlig Styrkerapport), en e-learningfilm och en digital bok Du-din egen jobbcoach, kan skapa nästa steg i sitt liv. Helt på egen hand, så att kontrollen över situation känns större. Rapporten och analysen som görs med hjälp av filmen höjer garanterat självförtroendet och boken ger alla kunskaper som behövs för nästa steg.

Styrketanken® – sparringpartner, samma sak som ovan men istället för en film och eget arbete direkt, är vi som sparringpartners med och skapar kunskap och öppnar dörren till ett ökat och självklart välförtjänt självförtroende.

Kickstart- mot en ny framtid – här har vi skapat ett helt program som på endast en månad tar en arbetslös till helt nya planer, med självförtroende, säkerhet och både mentala och praktiska kunskaper om hur man bäst visar den man är för den man vill och behöver visa det för.

SIMF® – Systematiskt Individ- &MålFokus, är ett nytt verktyg att använda vid medarbetar- och avstämningssamtal. Fokus ligger på personens styrkor och beteenden och hur de matchar arbetsuppgifterna för att enklast och bäst kunna nå mål på både avdelning och organisation. Även energitapp, stressnivåer och tillfredsställandenivå kan utläsas och diskuteras. Det skapar också det bästa arbetsjaget, och organisationen, helt självklart! 

Sist och definitivt en av de bästa effekterna av corona-pausen är Sparringpartners nya samarbete med Prestera Management. Vi jobbar båda med att få människor att känna att de är sitt bästa arbetsjag på jobbet. Med Presteras Prestationsmetoden (som bland annat Systembolaget och Skatteverket använder) mäts och skapas de yttre förutsättningarna för varje individ att kunna prestera som bäst. Sparringpartner med sitt verktyg PDP® jobbar med samma sak, fast utifrån de inre förutsättningarna. Vem jag är i mitt naturliga jag och därmed vilka naturliga styrkor, kommunikationsstil, ledarskapsstil, energinivå mm, påverkar givetvis min prestation när dessa sätts i relation till mina arbetsuppgifter. Det känns oerhört stimulerande att kunna bidra med denna helhetsbild och därmed få bästa produktivitet och trivsel på arbetsplatserna. Vi garanterar bästa prestation – med de inre och yttre förutsättningarna på plats!  

Ja, det känns rätt bra att ha åstadkommit allt detta under en så underlig tid som vi haft. En tid som av allt att döma kommer stanna ett tag. Där vi behöver utveckla oss ytterligare och hitta nya metoder och sammanhang för att så småningom landa i ett post-corona, som sannolikt blir en skön blandning av sådant som fungerade bra förr och av nya saker, som vi nu har upptäckt också passar bra in i våra arbetsliv och organisationer. En spännande tid att få vara delaktig i helt enkelt!  

För att toppa detta kan jag också berätta att vi flyttade till nytt kontor i fredags! Till Olof Palmes gata 29 på 4:e våningen. Större och centralare! Vilken glädje! Hör av er och kom och hälsa på så ska jag bjuda på en kopp kaffe och berätta mer om allt som vi kan erbjuda och allt som är på gång. Och nästa blogginlägg ska bli kortare. Tror jag…. 

Släng offerkoftan och sätt på teflonrustningen!

Nu är det dags! Dags för oss alla att bli de starka och kraftfulla individer vi är och ta tillbaka rodret i våra liv. Har du en offerkofta på dig? Tycker du ofta att det är någon annans fel att saker sker och att du står maktlös i händerna på alla andra? Då det är dags för ett klädbyte. Släng koftan och sätt på dig rustningen. Med en hälsosam teflonrustning behöver vi inte oroa oss för att bli nedtryckta. Då tar vi inte in det som kommer från kollegans dåliga morgon, utan bara det som rör oss och som vi kan utvecklas av. Det är frihet och det är styrka. Och vi har alla tillgång till den. Jag vågar också påstå att vi blir godare och gladare människor av att våga stå för de vi är och stå upp för oss själva i situationer som kräver det.

Varför skriver jag då om det här? Jo, det är min övertygelse att om vi ska kunna vara våra allra bästa arbetsjag så behöver vi verktyg för att kunna putsa vår rustning och känna oss starka och kraftfulla. Nu sitter ju både kofta och rustning på insidan, så det är mentala verktyg vi behöver. Tänk er skillnaden mellan en medarbetare eller chef med offerkofta och deras motsvarigheter med teflonrustning på sig. Attityd, mod, förmåga, ansvarsvilja och arbetsglädje hur skiljer de sig åt? Liksom resultaten som produceras i de olika mentala tillstånden. Det är min övertygelse att alla kan bli starka och modiga men jag tror också att vi kan behöva hjälp att hitta verktygen som fungerar för just mig eller dig. Ska vi må riktigt bra i den ständiga förändring som är vår nya verklighet så behöver vi vår teflonrustning. Ett skydd mot sådant som annars kan såra oss eller få oss att tappa både mod och motivation. 

På Sparringpartner är det här vårt fokus. Vår vision är att skapa förutsättningar för alla att kunna vara sina bästa arbetsjag eftersom energifyllda och starka individer ger framgångsrika organisationer som i sin tur kan erbjuda ännu bättre arbetsmiljö och mer energi till sin personal. En god spiral uppåt helt enkelt. Som ekonom är jag fortfarande brydd över att vi på något sätt inte hunnit med den psykosociala kompetensutvecklingen på individnivå. För att återgå till liknelsen kofta kontra rustning, så är det i allra högsta grad individuellt vad vi “går klädd i”. Därför behöver vi också individuell utbildning på det mentala planet, (läs sparring®!). Mentalt kommer till exempel en konstruktiv återkoppling tolkas helt olika av Kalle och Lisa. Fysiskt är vi mer lika. Om Kalle och Lisa får varsin sten på foten så skriker båda AJ och får ont. Det är bara så vi fungerar och det är också det som gör oss till människor. 

Sist men inte minst vill jag poängtera vikten i löpande förebyggande underhåll av de viktigaste tillgångarna i organisationen. Nej, jag pratar inte om IT-system och maskiner, jag pratar om dagens alla tjänsteorganisationers viktigaste tillgång; personalen. De nya “maskinerna” som behöver en ständig mental utveckling och avkoppling, eftersom det är hjärnorna som ska gå på högvarv och leverera resultat till nöjda kunder. Med ett regelbundet 30 minuters sparringsamtal med en egen sparringpartner kan både energitjuvar elimineras, offerkoftor slängas och hjärnor trimmas. Och med rätt person på rätt plats, med ett aktivt arbete med ökad förståelse för varandras styrkor och beteenden kan både organisationer och individer utvecklas positivt. Så på med teflonrustningen så surfar vi tillsammans på förändringsvågen! To be continued…

Ekonomerna rasar! (?)

Som företagsekonom kan jag inte låta bli att vara förundrad över vilken skillnad det är i tänket kring investeringar i underhåll av maskiner jämfört med i underhåll av individer. På något underligt sätt ses pengar satsade på maskiner som en investering (bra och långsiktigt lönsamt), medan motsvarande insats på personal ses som kostnader (dåligt och ger ingen avkastning). Detta trots att det är allmänt känt hur mycket det kostar att ha hög personalomsättning, konflikter, negativ stress och sjukskrivningar. Vet inte alla det?

Ändå är det få som satsar medel i förebyggande, proaktiv kompetensutveckling av individerna i ämnen som kraftigt kan minska dessa kostnader. På utvecklingsområden som rör beteenden, förmåga till välmående, lugn, ja där är många organisationer reaktiva. Vill inte ta kostnader innan produktionsstoppet är ett faktum liksom. Med tanke på vad det kostar i ett tjänstesamhälle när inte produktionsapparaten (= personalen) får löpande underhåll för högsta produktion, kan jag inte förstå varför inte ekonomerna ropar högt? Säg det företag som skulle acceptera att ha en maskin (eller flera!) som var trasig varje måndag eller producerade bara 70% av sin kapacitet utan ett ramaskri från ekonomerna. Eller har jag helt fel? Maximal vinst för både organisation och människa är mitt mål…

Win-win-win!

En dröm blir sann!

Hur föddes Sparringpartner? Och varför startade vi bolaget? Jo det började en jul för snart 3 år sedan. Min man, som lever efter ledorden “Bit ihop och leverera”, klargjorde med trött stämma “Antingen säger jag upp mig eller så blir jag sjukskriven!”. Min man som aldrig någonsin klagar, hade helt enkelt fått nog. Han hade gått emot sina värderingar under en längre period och det tog till slut ut sin rätt. På min fråga om vad han behövde för att må bra igen svarade han utan att tveka “Energi!”.

Jag hade gått och funderat över vad det är som gör att vissa personer går in i väggen medan andra inte gör det. På något sätt var svaret för mig, när nu till och med Gunnar inte klarade mer, att det är olika saker för olika människor, men under fel omständigheter kan alla göra det. Så enkelt är det. Finns det då något universellt som också kan göra att alla kan slippa det? Ja, svaret var uppenbarligen rätt så enkelt. Energi. För med energi i systemet så går du inte in i väggen, du blir inte utbränd. Det är när all energi är slut som motorn går torr. Aha, så en långsiktig lösning på vårt alltmer vanliga sjukdomsproblem är att se till att få in mer energi än vi gör av med, tänkte jag. Där och då föddes Energitanken! För vi behöver tanka energi, men vi behöver också tänka energi. Vad ger energi och vad tar energi. För det är så olika för oss alla.

Så energitanken hade nu sett ljuset, men vad skulle den bestå av och hur skulle den kunna hjälpa andra? Med min bakgrund inom psykosyntesen och utbildning till både organisationskonsult och samtalscoach så kändes samtalsformen som en självklar del. Det är ju så vi utvecklas, genom att utbyta tankar och fakta. Eftersom jag dessutom nyligen sett serien Billions och blivit rejält inspirerad av den terapeutlösning som var den avgörande faktorn för hedgefondens framgångar, kändes en “på plats-energitank” för organisationer som den självklara logistiklösningen. Men “coaching”, nej, det kändes inte som rätt ord för denna handlingsinriktade superpeppning som det skulle handla om. Det måste ju vara effektivt och ge resultat direkt på en ganska kort tid dessutom, för när man har mycket att göra, lite energi och är på jobbet, då kan man inte sitta en timme och försöka hitta egna lösningar. Det måste handla om verktyg, fler handlingsalternativ och hjälp till att se hur bra och stark man är. Lite tuggmotstånd liksom. Var hittar med det då? Jo, i boxningsvärlden så klart! Sparring är vad man behöver! Så man blir lite bättre, lite skarpare varje dag! “Sparring” på arbetsplatsen med hjälp av en sparringpartner. Där satt den! Jag dansade runt i köket med en förvånad man som åskådare.

Äntligen hade jag hittat det som förenade alla mina kunskaper och som dessutom skulle göra nytta i världen! Sparring gör nytta för företaget som blir mer produktivt och effektivt. Mycket viktigt eftersom det är de som betalar och jag personligen går igång på effektivitet. Sparring gör också nytta för individerna som får mer energi, tydligare ser hur bra och viktiga de är och som får psykologisk kompetensutveckling i en ständigt föränderlig värld. Också jätteviktigt för mig eftersom jag tycker om människor och med psykosyntesen i blodet verkligen vill att alla ska ha tillgång till sin fulla potential. Slutligen är sparring också bra för samhället. Med friskare människor, färre sjukskrivningar och mer vinstgivande företag så betyder det en hel del för samhällets ekonomi. Och samhället, det är vi det!

Hur skulle jag då får detta att bli verklighet? Någon månad efter denna för mig så omvälvande insikt gick jag på en AW med Psykosyntesförbundet. Där träffade jag Peter. För första gången. När han hörde att jag jobbade på Prevent som är en arbetsmiljöorganisation, så berättade han att han hade en ny affärsidé. Han berättade om sin tanke på kontorscoaching, som kontorsmassage men för hjärnan. Där och då föddes Sparringpartner Sweden AB. Ja, vi kallar det synkronicitet och resten är historia! Nu är vår produkt energitanken® ett faktum och det vi drömde om är verklighet! Se filmen här och förstå varför min och Peters dröm nu är sann!

Energitanken® används på IK Stockholm – en av de främsta reklambyråerna i Stockholm

Par och relationssparring® – varför då?

Nu har vi äntligen lanserat vår nya tjänst Par- och relationssparring®! Jag är så glad och stolt över den! Par- och relationssparring föddes i USA när jag var på semester i Washington förra sommaren. Min man och jag gick runt staden och såg alla monument och motion hjälper som bekant hjärnan att jobba. Så precis när vi kom fram till Capitoleum och såg denna vackra byggnad så var det som om en blixt slog ned i mig och jag sa ”Par- och relationssparring! Det ska vi skapa!” Min man tittade på mig som om jag inte var riktigt klok (han gör det ibland när mina idéer kommer ut lite för snabbt). ”Vad då? Vi?” undrade han förvirrat. När jag förklarade hur jag tänkte, att par- och relationssparring skulle vara ett sätt för par som började hamna i tristess att få mer energi i relationen igen, såg han lugnare ut. Framförallt när det framgick att han inte skulle vara inblandad, utan det var en Sparringpartnergrej. Då tyckte han till och med att det var en riktigt bra idé. Den är en spinn-off från vårt system PDP’s ena rapport, Side-by-side. 

Här föddes Par- och relationssparringen!

Eftersom min man inte är så mycket för att sitta och prata om ”hur känns det inuti?” så gillade han speciellt idén att istället utgå från en digital, automatiskt producerad rapport. En rapport baserad på en enkel enkät som bara tar 5-10 minuter att fylla i och som båda parter i relationen gör. Ett strukturerat sätt där båda är på samma nivå oavsett om man kan prata om sina känslor eller inte. Och med det enkla syftet att förstå varandras beteenden bättre. Allt blir så mycket mindre laddat då. Lite mer faktabaserat kan man säga. Då förstod jag att jag var något riktigt bra på spåret! Vi diskuterade det mycket under resan och när jag kom hem var jag eld och lågor. Då hade dock min kära kollega Peter andra idéer om vad vi skulle prioritera, så inte förrän nu kan jag stolt börja marknadsföra par- och relations-sparring på allvar. Vi har dock provat det och också genomfört det med andra par i mindre skala med riktigt bra feedback som resultat. Så nu är det dags för fler att få prova det!

Grundsyftet är dock lite större än att bara få mer energi i relationerna. När en relation tar slut så drabbar det så många människor i ens närhet, inte ”bara” paret själva. Barnen, föräldrarna, andra släktingar och vänner som står paret nära. Men självklart är det allra tråkigast för barnen. Som barn till föräldrar som skilde sig när jag var 6 har jag egna erfarenheter och det var inte speciellt roligt alls. Stökigt, svårt med lojaliteter, besvikelse och sorg för att nämna några tankar och känslor. Så genom att börja med par- och relationssparring ganska tidigt i en relation så kan man utvecklas på ett lite mer lättsamt sätt och kanske hålla mer jämna steg med varandra. 

Har man djupare problem i relationen så är dock terapi att rekommendera, för sparring är mer på ytan och är tänkt att bara pågå under tre stycken 1,5 timmars sittningar. Med läxor däremellan. 

Ja, det var en liten bakgrundsberättelse till min älskade ” baby” par- och relationssparring. Jag hoppas ni tycker det låter som en lika bra idé som jag tycker! 

Ni kan läsa mer om den på https://www.sparringpartner.one/hem/övriga-behov-/side-by-side-pdp/par–och-relationssparring-privat.html

Bryta stresspåslag med tacksamhet?

Åh vad länge sedan det var vi skrev någonting nu! Lite tråkigt, men så är livet ibland. Jag, Ylva, har som vanligt ägnat mig en hel del åt tacksamhet. Och jag är till och med tacksam över att jag är tacksam, för det ger mig så mycket välmående. Har ni provat det? Ren och skär tacksamhet? Jag har hittat ett ytterligare ett bra användningsområde för det och det är som stressbrytare. Tacksamhet är en akutåtgärd som kan ta mig ur stresstunneln på en minut. Det är faktiskt sant! Som när jag fastnar i språnget och känner hur omöjligheten suger tag i mig. ”Det här kommer jag aldrig kunna lösa. Det är för mycket/för svårt/ för kort om tid/etc.” Någon som upplevt den känslan? Som får mig handlingsförlamad tittandes rakt framför mig med tankarna snurrande som virvelvindar i huvudet. DÅ, precis DÅ, är det dags att tänka ”vad har jag att vara tacksam över? Jo, jag är tacksam för att jag lever, att jag har nära och kära, att jag har någonstans att bo, att jag har ett jobb, att jag kan se, höra, gå, andas, osv” Och vips är jag ute ur tunneln. Jag har skjutit ut mig till en högre nivå och kan med hjälp av distans se var jag ska börja. Och hur viktigt, eller snarare oviktigt, det jag stressat upp mig över är i relation till hela mitt jag, hela mitt liv. Distans – på en minut! Det kan göra underverk med virvelvinden i huvudet. Plötsligt är det ett pariserhjul där inne. Strukturerad åkning i lagom takt med fin utsikt! Så välkommen ombord!

Att återta kontrollen över stressen! Skaffa en överblick och en distans.